[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Iptables__IP__PUBLICZNE

From: Przemysław ¦miały <xtc1@poczta.onet.pl>
Date: Mon Feb 03 2003 - 20:36:16 CET
[slacklist] Re: Iptables__IP__PUBLICZNE

> OK, już mam i działa
>
> ifconfig eth0:1 ip_public_następne up
> route add -host ip_public_następne
> iptables -A POSTROUTING -t nat -s ip_local -j = SNAT --to ip_public_następne
> iptables -A PREROUTING -t nat -d =
>
> i działa OK:)
>
> POZDRAWIAM
Pwiedzcie mi jeszcze w którym miejscu firewala to =
po wywaleniu wszystkiego na INPUCIE, po czyszczeniu = tablicy czy może zaraz
przed samymi regółkami NAT?
Czy wówczas będzie na komputerze wewnętrznym w = sieci możliwe postawienie
wszystkich usług (ftp, www, mail i innych)? czy = trzeba wpuszczać na irewal
jakie¶ porty?--------------r-e-k-l-a-m-a-----------------

OnetPoczta: duża, szybka, bezpieczna!
http://poczta.onet.pl/oferta/<= /FONT>

Received on Sat Feb 21 03:38:24 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014