[ SlackList ] [ WkikiSlack ]gtk2 ...

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Mon Feb 03 2003 - 21:43:30 CET
[slacklist] gtk2 ...

Hello


Już prawie poradziłem sobie z konfiguracją =
   oświećcie mnie proszę bo już nie = wiem ...


Mam Slackawe 8.1 + wiele ze slackware-current - na = razie same
biblioteki. Zainstalowałem wszystkie.

glib odinstalowałem a zostawiełem glib2.
odinstalowałem glibc to z dystrybucji a = zainstalowałem glibc-2.3.1.

zainstalwałem atk, pango, libfontconfig.

podczas make tleenx2 dostaję coś takiego:

make[2]: Wchodzę katalog = `/usr/src/tleenx2/src'
gcc  -g -O2 -Wall   -o tleenx2 = `pkg-config --libs gthread-2.0` main.o
support.o interface.o callbacks.o utils.o users.o =
groups.o lista.o -lgtk-x11-2.0 -lgdk-x11-2.0 = -latk-1.0 -lgdk_pixbuf-2.0
-lm -lpangoxft-1.0 -lpangox-1.0 -lpango-1.0 = -lgobject-2.0 -lgmodule-2.0
-ldl -lglib-2.0   ../jabby/libjabby.a = ../iksemel/libiksemel.a -ltlen
/usr/lib/libfontconfig.so.1: undefined reference to = `FT_Get_Next_Char'
collect2: ld returned 1 exit status
make[2]: *** [tleenx2] Błąd 1
make[2]: Opuszczam katalog = `/usr/src/tleenx2/src'
make[1]: *** [all-recursive] Błąd 1
make[1]: Opuszczam katalog `/usr/src/tleenx2'
make: *** [all] Błąd 2

czuję, że jakiś błąd mam przy = /usr/lib/libfontconfig.so.1

ldd /usr/lib/libfontconfig.so.1 daje :
bash-2.05a# ldd /usr/lib/libfontconfig.so.1
         = libfreetype.so.6 => /usr/X11R6/lib/libfreetype.so.6 = (0x40034000)
         = libexpat.so.0 => /usr/lib/libexpat.so.0 (0x40073000)
         = libc.so.6 => /lib/libc.so.6 (0x40094000)
         = /lib/ld-linux.so.2 => /lib/ld-linux.so.2 (0x80000000)

wszystkie te bibliteki mam (freetype i expat ze = slackware-current)

please help mi bo tłukę głową o = ścianę.

Żona w tej chwili włącza windows by ze mną = pogadać, po czym przełącza
się na linuxa i tak kilka razy w ciągu dnia i jak = jej tego wkońcu nie
zrobię, to obawiam się, że długo nie = pożyję...

dzięki za info.......
patt


Received on Sat Feb 21 03:38:24 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014