[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: (No subject)In-Reply-To: <000e01c2cc37$b27031c0$57843250@dom5uphp9uznc3>

From: Konrad Lapsz <harrier@disgust.wariaci.net>
Date: Tue Feb 04 2003 - 13:53:29 CET
[slacklist] Re: (No subject)In-Reply-To: = <000e01c2cc37$b27031c0$57843250@dom5uphp9uznc3>

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:38:23 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014