[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: PHP-MYSQL

From: Chrystian Jasiczak <jasiu@srem.org>
Date: Tue Feb 04 2003 - 14:57:24 CET
[slacklist] Re: PHP-MYSQL

Ta wiadomość wykorzystuje nie obsługiwany zestaw = znaków. Aby zobaczyć jej oryginalną zawartość, otwórz = załączoną wiadomość. Jeśli tekst nie zostanie prawidłowo = wyświetlony, zapisz załącznik na dysku, a następnie otwórz go = w edytorze obsługującym oryginalny zestaw znaków. = <<message.txt>>

Received on Sat Feb 21 03:38:23 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014