[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Jak sie usunąc z listy!!!!!!!!!!!!

From: paul <paul@poczta.xo.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 00:42:25 CET
[slacklist] Re: Jak sie usunąc z listy!!!!!!!!!!!!

Zajrzyj na www.slackware.com.pl tam jest wszystko = opisane.

/paul

Received on Sat Feb 21 03:37:51 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014