[ SlackList ] [ WkikiSlack ]krótka odpowiedz tak / nie

From: Wasilec Karol <wasilec@wp.pl>
Date: Wed Feb 19 2003 - 02:16:46 CET
[slacklist] krótka odpowiedz tak / nie

Nadawca: wasilec@wp.pl 19 lutego 2003 = godz.02:11


 Hello slacklist@slackware.com.pl !
        żeby nie = utrudniać życia i sobie i Wam. proszę o ktutkie zdanie tak
nie na te oto pytania.

1 Czy w pliku konfiguracyjnym dhcpd.conf mając dwie = podsieci w sieci LAN,
trzeba zamieśćić dwa razy sekcje   = :

subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0
{
   range 192.168.0.50 192.168.0.60;
   option routers 192.168.0.1;
   option domain-name-servers = 80.240.168.89, 80.240.162.70, 194.204.159.1;
}
....
..
.
subnet 192.168.1.0 netmask 255.255.255.0
{
   range 192.168.1.50 192.168.1.60;
   option routers 192.168.0.1;
   option domain-name-servers = 194.204.159.1, 194.204.152.34;
}

2. Czy ... a narazie zrezygnuje z drugiego :D zobacze =

PS fajna stronka :D duzzo tam jest :D
http://www.my.link.pl/lanpl

Pozdrawiam.


KAROL    WASILEC
================
Białystok, Poland
/* Linux is like a wigwam: no windows, no gates and = apache inside */

Received on Sat Feb 21 03:37:51 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014