[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Re: Re: Polskie znaki w Slacku 8.1 (jeszcze raz)

From: mk23z <mk23z@bukanier.net>
Date: Tue Mar 11 2003 - 10:23:25 CET
[slacklist] Re: Re: [slacklist] Re: Polskie znaki w Slacku 8.1 = (jeszcze raz)

On Mon, 10 Mar 2003, Dawid Polok wrote:

> tylko to co ja dopiszę z polskimi znakami nie =
> tylko polskie znaki).
> Wygląda to tak jakby moja czcionka nie była = rozpoznawana przez
> przeglądarki.

   A gdy utworzysz zwykly plik tekstowy = (np.kword) z polskimi znakami,
zapiszesz go jako np.*.txt, a potem otworzysz na = konsoli np. vim-em (czy
mcedit) to jak wygladaja polskie znaki?


--
Miroslaw Kosmala    mailto:mk23z(at)bukanier.net
LinuxRUser #197007  http://www.bukanier.net

Received on Sat Feb 21 03:36:58 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014