[ SlackList ] [ WkikiSlack ]iptables, Slackware 9.0

From: Rafał Bieleniewicz <bielen2k@wp.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 10:43:00 CET
[slacklist] iptables, Slackware 9.0

Cześć.

Po instalacji Slackware 9.0 i wpisałem do rc.local =

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth1 -j
SNAT --to 192.168.1.6

wyswietla mi ze nie zna parametru -j i ze nie wie co = to SNAT :| co z
tym zorbic by mi net działał?

--
Pozdrawiam,
Rafał Bieleniewicz
bielen2k@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:32 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014