[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Numlock

From: Rafał Bieleniewicz <bielen2k@wp.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 11:16:07 CET
[slacklist] Numlock

Do rc.local wpisałem taki skrypt:

echo "Wlaczam NumLock..."
for i in 1 2 3 4 5 6;
do /usr/bin/setleds +num < /dev/tty ${i} > = /dev/null done

Co tu brakuje? Wyskakuje taki komunikat:
./rc.local: line 15: syntax error: unexpected end of = file

--
Pozdrawiam,
Rafał Bieleniewicz
bielen2k@wp.pl

Received on Sat Feb 21 03:36:32 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014