[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Slack 9.0rc2.

From: Marcin Prączko <haclet@zak.wshe.lodz.pl>
Date: Mon Mar 24 2003 - 13:19:10 CET
[slacklist] Slack 9.0rc2.

Po upgradzie mojego slacka z wersji 8.1 na 9.0rc2 = wszystko działa niby
ładnie: "Niby", mianowicie apache, MySQL, = php - wspaniale się
zainstalowały. Wszystko działa wspaniale, tyle = że osobno:
Apache + php - działa. Shell + MySQL - OK, ale = tworząc strony w php
nie mogę się bezpośrednio do nich = odwołać.

Jak stworzę funkcję phpinfo() - nigdzie nie = występują informacje dotyczące
MySQL - poprostu tego nie ma.

Pozdrawiam
-----------------------------
Marcin Prączko (Haclet) [HT]
Linux registered nr: 267909

----------------------------------------------------------------= -------
Kochać człowieka to znaczy mieć czas, nie = spieszyć się, być
obecnym dla niego.

/Hans Burki /
----------------------------------------------------------------= -------

Received on Sat Feb 21 03:36:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014