[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: Błąd przy botowaniu

From: Paweł Rohde <pawel@rohde.poznan.pl>
Date: Wed Mar 19 2003 - 13:15:28 CET
[slacklist] Re: Błąd przy botowaniu

Dnia 2003-03-24 11:28, Użytkownik Rafał = Bieleniewicz napisał:
> PR> no to zmień 8139cp na 8139too i po = krzyku. 9.0 jest na 2.4.20 a w tym
> PR> kernelu na pewno jest 8139too, bo sam = używam.
>
> PR> pozdrawiam
> PR> patt
>
> Gdzie to zmienic? W rc.netdevice jest ustawione = /sbin/modprobe 8139too
>

Ja to robię tak :
mc
cd /etc/rc.d
F7
szukaj ...
z zawartością: "i tu wpisuję, co chcę = znaleźć"

poza tym zobacz, jaki rzeczywiście moduł masz = załadowany (może 2 ??)
lsmod

patt

Received on Sat Feb 21 03:36:31 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014