[ SlackList ] [ WkikiSlack ]reboot kompa pod nowym jajem

From: tnp <hdadej@tnp.pl>
Date: Fri Apr 11 2003 - 17:37:57 CEST
[slacklist] reboot kompa pod nowym jajem

Po kompilacji jajka 2.4.18 lub 2.4.20
po:
-make clean
-make menuconfig
-make dep
-make bzImage
-make modules
-make modules_install
-symlink so jaja skopiowanego do /boot
-symlink do System.map
-edycja lilo.conf
-lilo
no i kapucha...Pod nowym jajem system się = reboot-uje.
Pod starym jest ok. Ponadto 2.4.20 bzImage ma ponad = 2Mb.
Co zkiepściłem szanowna listo? Przeczytałem =
dotyczącuch kompilki. Widoczne nie znalazłem tego =
Podzrawiam. Heniek D.

Received on Sat Feb 21 03:36:11 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014