[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Logi.

From: Zbigniew Nędzi <znedzi@wp.pl>
Date: Fri Apr 11 2003 - 18:39:58 CEST
[slacklist] Logi.

Po sprawdzeniu komendą "df -l" pokazuje mi = że jedną partycję
mam zajętą w 100% /var w jaki sposób = najłatwiej znaleć te największe logi.
Pozdrawiam
Zbyszek.

Received on Sat Feb 21 03:36:10 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014