[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: podglądanie pakietów

From: demeus <demeus@go2.pl>
Date: Wed Apr 23 2003 - 12:17:57 CEST
[slacklist] Re: [slacklist] podglądanie pakietów

>Aby znakować pakiety korzystając z łaty = string.patch trzeba podać jakiś wyraz ( frazę) króra występuje = w dowolnym miejscu w pakiecie. ( Np. X-Kazaa itp.)

>Jakim programem, ewentualnie w jaki sposób uda = mi się podglądnąć pakiet, żeby wyodrębnić taką = właśnie frazę?
>
>Wymyśliłem, żeby wpuszczać do = odpowiednich klas pakiety o różnych stringach np pakiety gry Counter = Strike, i inne, które uda mi się wyodrębnić, a które =

Jesli chcesz kazdy pakiet filtrowac kilkukrotnie pod = wzgledem zawartosci to uuu potrzebujesz bardzo wydajnego serwerka = :)))

nie lepiej filtrowac pozostale pakiety pod wzgledem =

Received on Sat Feb 21 03:35:51 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014