[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: semi-public

From: demeus <demeus@go2.pl>
Date: Fri May 02 2003 - 18:27:02 CEST
[slacklist] Re: semi-public

>przedstawie sytuacje:
>eth0 - dsl 80.55.134.102
>eth1 - na lan 192.168.1.1
>maska na dsl`u 255.255.255.252
>maska w sieci 255.255.255.0
>adres mojego kompa w sieci 192.168.1.2
>ip jakie chce mu nadac (zewnetrzne) = 80.55.134.103

ja to bym zrobił tak:

ifconfig eth0:0 80.55.134.103 up
route add -host 80.55.134.103 dev eth0:0

iptables -I POSTROUTING -t nat -s 192.168.1.2 -j SNAT = --to 80.55.134.103
iptables -I PREROUTING -t nat -d 80.55.134.103 -j = DNAT --to 192.168.1.2

u mnie takie rozwiazanie smiga i nie mam z nim = problemów

pozdroofka demeus

Received on Sat Feb 21 03:35:17 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014