[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: semi-public

From: Luko <luko@dziewicza.vitnet.pl>
Date: Fri May 02 2003 - 18:51:38 CEST
[slacklist] Re: semi-public

> ja to bym zrobił tak:
>
> ifconfig eth0:0 80.55.134.103 up
> route add -host 80.55.134.103 dev eth0:0
>
> iptables -I POSTROUTING -t nat -s 192.168.1.2 -j = SNAT --to
80.55.134.103
> iptables -I PREROUTING -t nat -d 80.55.134.103 = -j
DNAT --to 192.168.1.2
>
> u mnie takie rozwiazanie smiga i nie mam z nim = problemów
A jak bys zrobil jeszcze maskarade dla tego ip czy =
kurde nie wiem. jakodpalam skrypt z tym co napisales = to netu
nie mamu siebie na maszynie i nie powinno byc = przypadkiem
eth0:1


Received on Sat Feb 21 03:35:17 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014