[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: blokada dameus Help me!!!

From: Master <geraldaga@go2.pl>
Date: Mon Apr 21 2003 - 19:58:47 CEST
[slacklist] Re: blokada dameus Help me!!!

sorki ze przeszkadzam ale mam dwoch takich co cały =
jak mam zrobić na firewall'u by im chodziły tylko = strony www, gg i poczta,
pilne pomoż mi dzieki Raf

Received on Sat Feb 21 03:35:16 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014