[ SlackList ] [ WkikiSlack ]Re: przekierowanie portu

From: Polesek <polesek@autocom.pl>
Date: Thu May 08 2003 - 01:41:54 CEST
[slacklist] Re: przekierowanie portu

ja tam mam przekierowanie przez iptables i wszystko = jest w porzadku:

/usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp -d = twoje.zewn.ip --dport
1412 -j DNAT --to 192.168.1.2:1412
/usr/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p udp -d = twoje.zewn.ip --dport
1412 -j DNAT --to 192.168.1.2:1412

Dziala.

Received on Sat Feb 21 03:35:07 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014