Re: ARP problem !


Autor: Asmo (asmodeus_at_interia.pl)
Data: sob 23 lis 2002 - 03:02:30 CET


Witam

W sumie plik dzalal ale nie wyświetlał adresow.

Po paru zmianach wyglada tak:

plik_arp=/root/hosts.arp
[ -f $plik_arp ] || exit 0

# See how we were called.
case "$1" in
start)
# Start daemons.
echo "Adding arps records: "
grep "^" $plik_arp |grep -v "^#"| while read ip hw_addr; do
if [ "$hw_addr" = "" ]; then
echo -n ""
else
/sbin/arp -s $ip $hw_addr
echo $ip $hw_addr
fi
done
echo
;;
stop)
# Stop daemons.
echo "Removing static arp records: "
grep "^" $plik_arp | grep -v "^#"| while read ip hw_addr; do
if [ "$hw_addr" = "" ]; then
echo -n ""
else
/sbin/arp -d $ip >/dev/nul
echo $ip $hw_addr
#echo -n "."
fi
done
echo
;;
restart)
$0 stop
$0 start
;;
status)
/sbin/arp -n
;;
*)
echo "Usage: static-arp {start|stop|restart|status}"
exit 1
esac

exit 0

no i teraz wyswietla wszystko :)

Rafal

-------------------------------------------------------------------------
Naga prawda o facetach >>> http://link.interia.pl/f168fTo archiwum zostało wygenerowane przez hypermail 2.1.5 : pią 03 sty 2003 - 19:12:45 CET

Wyprawa Shackleton 2014