SlackList  - Śmietnik - DTMF


Skrypt DTMF

dtmf.tar.gz - archiwum ze sktyptem i plikami mp3

Skrtypt odgrywa na gośnikach komputera wybrany numer w kodzie DTMF. Do poprawnej pracy potrzebuje skonfigurowanej karty dziwiękowej, programów mpg321 i cut. Wybierany numer podaje sie jako parametr skryptu. Poprawne parametry to cyfry od 0 do 9, *, #, p -pauza.

Pzykłady:
./DTMF 0p227776655
./DTMF #001


Linki:
DTMF - http://pl.wikipedia.org/wiki/DTMF

Grenlandia 2012