SlackList  - Śmietnik - Apache + PHP + MySQL + phpMyAdmin na Windowsach


Romek to dla Ciebie, ale może jezcze komuś się przyda.

Opis jak zainstalować sobie lokalnie na Windowsach serwerek www z php i mysqlem.

Instalacja Apache 1.3.39
- uruchamisz apache_1.3.39-win32-x86-no_src.msi
- jak to zwykle pod Windowsami Next -> Next -> Next
- w oknie instalacyjnym Server information wpisujesz:
        Network domain: localhost
        Server name: localhost
        Administrator's Email Address: root@localhost
- w oknie dialogowym Setup type wybierz Complete
- i dlalej Next -> Next -> Install -> Finish :-)

Sprawdzamy czy działa Apache:
- odpal przegladarke i wpisz: http://localhost
- powina pojawić sie strona informacyjna pt. Strona testowa instalacji serwera Apache

W tym momencie Apache włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, zeby to zmienić wybierz:
- Start -> Programy -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
- znajdz usugę Apache, otwórz ją i zmień Typ uruchomienia na ręczny

Szybsze (chyba) uruchomienie i zatrzymanie Apach'a można zrobic z linni comend polecaeniami:
zatrzymanie: net stop apache
uruchomienie: net start apache
np. Start -> wpisz: cmd -> Ok -> wpisz: net stop apache -> Enter


Instalacja MySQL 4.1.22
- uruchamiasz mysql-essential-4.1.22-win32.msi
- Next -> Next -> Install
- Tworzenie konta na mysql.com - zaznacz Skip Sign-Up -> Next -> Finish

Konfiguracja serwera:
- w oknach pozostaw ustawienia domyślne: Detailed Configuration, Developer Machine, Multifunctional Database, InnoDB Tablespace Settings, Decision Support (DSS/OLAP), Enable TCP/IP Networking Enable Strict Mode, Standard Character Set
- w kolejnym oknie (chyba 8) zaznacz Include Bin Directory in Windows PATH
- w następnym oknie wpisz hasło administratora (2 razy)
- Next -> Execute -> Finish

Tak jak w przypadku Apacha
MySQL włącza się automatycznie przy każdym uruchomieniu systemu, zeby to zmienić wybierz:
- Start -> Programy -> Narzędzia administracyjne -> Usługi
- znajdz usugę MySQL, otwórz ją i zmień Typ uruchomienia na ręczny

Uruchamianie z linni poleceń wyglada podobnie:
zatrzymanie: net stop mysql
uruchomienie: net start mysql


Instalacja PHP 4.4.7
- utwórz katalog C:\php
- rozpakuj plik php-4.4.7-Win32.zip do katalogu C:\php (bez katalogu php-4.4.7-Win32, czyli w C:\php ma ją byc katalogi: cli, dlls, extensions itd i pliki: install.txt, license.txt, php.exe itd
- skopiuj  plik C:\php\php.ini-dist do C:\WINDOWS i zmień jego nazwę na php.ini
- skopiuj  plik C:\php\php4ts.dll do C:\WINDOWS\System
- otwórz np w notatniku plik "C:\Program Files\Apache Group\Apache\conf\httpd.conf" i na końcu dopisz:
        LoadModule php4_module c:/php/sapi/php4apache.dll
   AddType application/x-httpd-php .php
- w tym samym pliku znajdz taki wpis:
        <IfModule mod_dir.c>
      DirectoryIndex index.html
   </IfModule>
i po index.html dopisz index.php, czyli bedzie tak:
        <IfModule mod_dir.c>
      DirectoryIndex index.html index.php
   </IfModule>
- zrestartuj Apacha (net stop apache a potem net start apache lub w konsoli usługi)
- jeżeli Apache się uruchomił to wszytsko powinno być OK i robimy test
- skasuj zawartość kotalogu C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs
- w tym samym katalogu utwórz nowy plik textowy nazwij go index.php i otwórz do edycji np w notatniku
- wpisz w nim
        <?php phpinfo(); ?>
- odpal przegladarke i wpisz http://localhost powinna wyswietlić się strona z konfiguracją PHP pt. PHP Version 4.4.7


Instalacja phpMyAdmin 2.11.1
- utwórz katalog C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\phpMyAdmin
- wypakuj archiwum phpMyAdmin-2.11.1-all-languages.zip do katalogu C:\Program Files\Apache Group\Apache\htdocs\
- zmień nazwę katalogu phpMyAdmin-2.11.1-all-languages na phpMyAdmin
- w katalogu phpMyAdmin utwórz nowy plik tekstowy i nazwij go config.inc.php
- otwórz np w notatniku plik config.inc.php i wpisz w nim:
    <?php
        $i = 0;
        $i++;
        $cfg['Servers'][$i]['host'] = 'localhost';
        $cfg['Servers'][$i]['extension'] = 'mysql';
        $cfg['Servers'][$i]['connect_type'] = 'tcp';
        $cfg['Servers'][$i]['compress'] = false;
        $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';
        $cfg['Servers'][$i]['user'] = 'root';
        $cfg['Servers'][$i]['password'] = 'tutaj twoje hało do mysqla';
     ?>
- pamiętaj o podaniu hasła w przedostatniej linijce pliku
- Otwórz Start-> Programy -> MySQL -> MySQL Server 4.1 -> MySQL Command Line Client
- zaloguj sie swoim hasłem do MySQla
- wpisz taką linijkę i naciśnij enter:
update mysql.user set password = old_password('tutaj twoje hało do mysqla') where user='root';
powinien pojawić sie taki komunikat:
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
Rows matched: 1  Changed: 1  Warnings: 0
- zrestartój MySQLa: net stop mysql i net start mysql lub w konsoli usług
- uruchom przeglądarkę i wpisz http://localhost/phpMyAdmin
- teraz możesz w łatwy sposób zarządzć bazami danych

Na zakończenie
- lecisz po piwo dla mnie :)


typowe błędy przy instalacji phpMyAdmin:
#1045 - Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) - brak pliku config.ini.php w katalogu phpMyAdmin, nie wpisane hasło w pliku
#1251 - Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client  - update mysql.user set password = old_password('tutaj twoje hało do mysqla') where user='root'; <http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/old-client.html>


Pliki i linki:
Lokalne kopie programów zebyś nie szukał po necie: Apache (2,1MB), php  (8,4MB), MySQL (15,4MB), phpMyAdmin (4,3MB).
Pliki: do latwiejszego zatrzymania apache i mysqla, oraz uruchomienia apache i mysqla.
Linki do stron: Apache, PHP, MySQL, phpMyAdmin


Olek Kwaśniewski, Warszawa, 2007
Grenlandia 2012