[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Squid i 4 łącza WAN

From: Administrator <admin_malpka_graficom.pl>
Date: Tue Feb 26 2008 - 09:23:11 CET

Witam wszystkich serdecznie.
Mam taki problem 4 x WAN, 1 x LAN
Chodzi mi teraz o to że wszystkie lącza są w routerze (linux)
Narysuję prosty schemat

            WAN
   eth1 eth2 eth3 eth4
------|--------|--------|--------|-----
| |
| ROUTER (Linux) |
| |
---------------|-----------------------
        eth0 (LAN)
               |
        ( SWITCH)
               |
               ---------( Server SQUID )
               |
    (Użytkownicy)

W jaki sposób zmusić tutaj ( Server SQUID ) aby mógł korzystać z trzech łacz jednoczesnie
na samy Serverku SQUID to nie bylo by problem tak mi się wydaje zrobił bym tak.

ip a a 10.40.40.2 brd 10.40.40.7 dev eth0
ip a a 10.40.40.3 brd 10.40.40.7 dev eth0
ip a a 10.40.40.4 brd 10.40.40.7 dev eth0
ip a a 10.40.40.5 brd 10.40.40.7 dev eth0

w conf Squida zrobil bym tak

    http_port 8080 transparent
    http_port 8081 transparent
    http_port 8082 transparent

    acl WAN-1 src 192.168.20.0/24
    http_access allow WAN-2
    tcp_outgoing_address 10.40.40.40.3 WAN-1

    acl WAN-2 src 192.168.30.0/24
    http_access allow WAN-2
    tcp_outgoing_address 10.40.40.40.4 WAN-1

    acl WAN-3 src 192.168.40.0/24
    http_access allow WAN-3
    tcp_outgoing_address 10.40.40.40.5 WAN-3

I teraz wlaśnie mam problem w jaki sposób wykonać to aby z glównego Routera, do servera SQUID wysyłał rządania z trzech różnych IP
kobinowałem tak

ip a a 10.40.40.1 brd 10.40.40.7 dev eth0

iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.20.0/24 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.40.40.2:8080
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.30.0/24 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.40.40.2:8081
iptables -t nat -A PREROUTING -s 192.168.40.0/24 -p tcp --dport 80 -j DNAT --to 10.40.40.2:8082

ale niestety nie działa mi to może ktoś udzieli mi odpowiedzi na moj problem z góry dziękuję

Grzegorz.
Received on Tue Feb 26 09:23:33 2008

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014