[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: sieci, router i iptables

From: Wojtek Szychowski <wszych_malpka_wp.pl>
Date: Tue Dec 04 2007 - 21:17:54 CET

Mateusz Potrykus pisze:

> polega na tym, że komputery z 10.0.0.0/24 nie mają się komunikować z
> komputerami z 192.168.0.1/24. Te dwie linijki są powodem tego, że się te
> sieci "widzą":
>
> iptables -t filter -A FORWARD -s 192.168.0.0/255.255.255.0 -d 0/0 -j
> ACCEPT
> iptables -t filter -A FORWARD -s 0/0 -d 192.168.0.0/255.255.255.0 -j
> ACCEPT

Patrząc na Twoje dalsze regułki iptables można powiedzieć, że byłeś
blisko. :)

iptables -A FORWARD -s 192.168.0.0/24 -d ! 10.0.0.0/24 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -s ! 10.0.0.0/24 -d 192.168.0.0/24 -j ACCEPT

-- 
Pozdrawiam,
Wojtek Szychowski
wszych@wp.pl
Received on Tue Dec 4 21:18:25 2007
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014