[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: su -

From: Wojtek Szychowski <wszych_malpka_wp.pl>
Date: Wed Sep 27 2006 - 00:46:39 CEST

darvark napisał(a):
> su - i podalem haslo to pojawil sie komunikat:
> "warning add_groups: zly argument
> dev/tty6: operation not permited"

A czy czasem 6-ty terminal nie jest zarezerwowany tylko dla roota?
Próbowałeś na tty[1-5]?

Lizard
Received on Wed Sep 27 00:46:59 2006

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014