[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Wygląda na to, że...

From: XWindowsMen <kuri_malpka_op.pl>
Date: Fri Feb 10 2006 - 17:17:01 CET

Danger napisał(a):
> daemon lisa nie jest potrzebny w kde.
> Jeśli chcesz użyć lan:/localhost/ to musisz mieć lisę
> Ale jeśli chcesz użyć smb:/ to kde już nie potrzebuje lisy i można
> spokojnie przeglądać sobie sieć, nawet wszystkie nazwy netbios widać tak
> jak trzeba.
Czy oby napewno!? :

"Wystąpił błąd podczas ładowania smb://192.168.0.1:
Nie można uruchomić procesu Nie można utworzyć io-slave:
  Program klauncher zwrócił komunikat: Błąd podczas ładowania 'kio_smb' "

A to co znowu za kwait :/

-- 
<!--
// WindowsMen
// GG 3637803
// kuri {malpeczka} op {kropeczka} pl
--!>
Received on Fri Feb 10 16:17:37 2006
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014