[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: wykrywanie podzialu lacza

From: Machoni <machoni_malpka_o2.pl>
Date: Tue Dec 13 2005 - 12:28:44 CET

> moze on sie wykrecic tlumaczeniem ze korzysta z VMWARE
> jezeli polaczenie udostepniane jest na wiecej kompow.. to nie ma
> problemu z udowodnieniem.. nikt nie korzysta z trzech VMWARE i nie ma
> odpalonych na nich gg i nie prowadzi z nich rozmow np.

Heh... ja w tej chwili mam odpalone 3 procesy GG. I to bynajmniej bez virtualnej maszyny.
Received on Tue Dec 13 12:29:44 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014