[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: services

From: darvark <darvark_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Fri Oct 07 2005 - 19:09:31 CEST

chodzi mi o uslugi systemowe. takie jak serwery http mysql crony i inne
Received on Fri Oct 7 19:41:38 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014