[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
services

From: darvark <darvark_malpka_poczta.onet.pl>
Date: Fri Oct 07 2005 - 17:44:11 CEST

hej
spotkal sie ktos z was z narzedziem do slacka ktore dziala podobnie jak
"services" w fedorze. tzn poakzuje obecnie dzialajce uslugi?? moze to
byc tekstowe albo graficzne narzedzie
Received on Fri Oct 7 18:11:44 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014