[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
lms

From: lukasz lajszner <luklaj_malpka_wp.pl>
Date: Tue Sep 20 2005 - 18:10:37 CEST

Witam ponownie ;o)
O ile dhcpd powrócilo do dzialającej już formy to urodzil sie kolejny (jak dla mnie ) problem -chcąc uruchomić lms po wpisaniu jego adresu pojawia się problem że polączenie ze zdalnym serwerem nie powiodlo się"
I w związku z tym mam pytanie : w jaki sposób można zdiagnozować ten problem ?

pozdrawim
Received on Mon Sep 19 18:13:27 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014