[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Problem z proftpd

From: Danger <danger_malpka_ddos.zapto.org>
Date: Thu Jun 30 2005 - 21:07:12 CEST

>Chyba jednak poszukam tego exploita....Rani mnie twoja ironizujaca
>hardosc...Ehhh...pobawie sie w domu...
>
>
>
Proftpd wcale nie jest taki dziurawy, ten stary exploit nie zadziała.
Received on Thu Jun 30 21:07:52 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014