[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: mount cd jako user cd..

From: nudzimisie <nudzimisie_malpka_gmail.com>
Date: Fri Apr 29 2005 - 16:40:28 CEST

a czy opcja owner przypadkiem nie zezwala na montowanie tylko
wlascicielowi pliku czyli w tym przypadku dla root??
Received on Fri Apr 29 22:51:26 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014