[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Re: mount cd jako user

From: nudzimisie <nudzimisie_malpka_gmail.com>
Date: Fri Apr 29 2005 - 05:25:11 CEST

moze musisz uzytkownika dopisac do jakiejs grupy aby mogl korzystac z cdrom
Received on Fri Apr 29 08:51:43 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014