[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re Przekierowanie we/wy na konsole

From: Wojciech Pyczak <nissarin_malpka_o2.pl>
Date: Mon Mar 21 2005 - 12:29:57 CET

Corvin napisał(a):

>man screen
>
>
>
>
Kiedy ja właśnie chce to zrobić bez screena :)
Received on Mon Mar 21 12:51:43 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014