[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: iptables/ebtables na bridgu?

From: Machoni <machoni_malpka_o2.pl>
Date: Mon Mar 14 2005 - 16:24:37 CET

> (192.168.1.1)
> Niestety mimo iz iptables przyjmuje regulki:
> iptables -A FORWARD -o eth2 -d 255.255.255.255 -j DROP

A co to za adres jest ?? he ??

> iptables -A FORWARD -i eth2 -d ! 192.168.1.1 -j DROP
> iptables -A FORWARD -o eth2 -s ! 192.168.1.1 -j DROP
> to nie sa one realizowane

Jakie sa adresy sieciowek w serwerze ?? (zwlaszcza eth2).
Received on Mon Mar 14 16:27:37 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014