[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: Znakowanie userow dla htb

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Thu Feb 24 2005 - 14:12:29 CET

Dnia 10:53:24--24.02.2005 , demeus napisal(a):
> czyli uzywajac classify nie musimy uzywac tc filter?
> wystarczy np:
> iptables -t mangle -A POSTROUTING -o eth0 -p tcp -s $ADDRESS -j CLASSIFY --set-class 1:101
>
> dobrze rozumiem?

zgadza sie

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Thu Feb 24 14:16:07 2005
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014