[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Wydajność serwera www

From: Jacek <serwerek2_malpka_op.pl>
Date: Wed Jan 19 2005 - 18:56:56 CET

Witam, potrzebuje zbadać wydajność serwera www.
Oczywiście przed i po optymalizacji.

Dwie kwestie:
-czym badać wydajność(narzędzia)?
-jak optymalizować prace serwera www(apache)?

Pozdrawiam i proszę o pomoc
Jacek
Received on Wed Jan 19 18:53:29 2005

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014