[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: bash

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Fri Dec 17 2004 - 21:54:18 CET

Użytkownik SzAmO napisał:
> Dnia 21:23:48--17.12.2004 , Sławomir Jach napisal(a):
>
>>hmmm.. a jak "powiedzieć" bash że ma czytać plik /etc/DIR_COLORS i
>
>
> dircolors -b

bash-3.00# dircolors
bash: dircolors: command not found
bash-3.00#

czego mi brakuje ? nie mam pojęcia gdzie szukać programu dircolors,
sądziłem że to kawałek basha :)

>
>
>>która lińja w /etc/profile odpowiada za wyświetlanie aktualnego
>>katalogu.
>
>
> tam gdzie sie ustawia zmienne srodowiskowe PS1 i PS2
>
> SzAmO
Received on Fri Dec 17 21:54:54 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014