[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
bash

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Fri Dec 17 2004 - 20:56:47 CET

Witam. Czy wie ktoś gdzie znajdę opcje konfiguracji odpowiedzalne za
wyswietlanie kolorów w konsoli, np katalogi są na niebiesko a pliki
wykonywalne na zielono. I jeszcze opcja która pozwala na identyfikację w
którym miejscu się aktualnie znajdujemy, która wyświetla to przed
znakiem np.

cd /etc

cobico@laptop:/etc$
Received on Fri Dec 17 20:57:23 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014