[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: linux-lista czy win-lista

From: Machoni <machoni_malpka_o2.pl>
Date: Wed Dec 15 2004 - 12:18:22 CET

> No cóż tak więc trwaj w swoim błędzie - niechaj tak będzie jeżeli wola twa
> jest taka ;)

Dobra dobra... Ty trwaj w swojej "poprawnosci" i sie ciesz zes taki poprawny. ;p

>
> --
> * Andrzej 'cli3nt' Dyjak && cli3nt(at)wp(dot)pl && GG 1481104
> * RLU #355567 && RFU #832
>
>
Received on Wed Dec 15 12:18:38 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014