[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
RE: P2P

From: Pijanowski, T <pijanowskit_malpka_bioton.pl>
Date: Tue Dec 07 2004 - 10:31:12 CET

moze zainteresuje cie to rozwiazanie
004-12-02 00:18:28 - Zwi±zane iptables

 ROPE to modu³ rozszerzaj±cy mo¿liwo¶ci dopasowywania ³añcuchów znaków w
iptables , który bazuje na elastycznych zasadach zapisanych w specjalnie do
tego celu stworzonym jêzyku skryptowym. Modu³ pocz±tkowo mia³ byæ czê¶ci±
projektu P2PWall, filtruj±cego ruch sieci p2p, ale okaza³ siê bardzo
uniwersalny. ROPE dzia³a na razie tylko z j±drami 2.4, ale wkrótce nale¿y
siê spodziewaæ portu na 2.6.
 ROPE

Wiêcej na stronie: http://www.linux.pl/?id=news&show=1817

-----Original Message-----
From: Sławomir Jach [mailto:cobico@lh.pl]
Sent: Monday, December 06, 2004 8:22 PM
To: "Lista uzytkowników Slackware Linux."
Subject: Re: [slacklist] P2P

Użytkownik demeus napisał:

> Dnia Mon, 06 Dec 2004 19:00:17 +0100, Sławomir Jach <cobico@lh.pl>
> napisał:
>
>> Cześć. Czy zauwazyliście ostatnio jakieś nowe sieci P2P ? kożystam
>> ze string na iptables i blokuje wiele sieci P2P ale widzę że jakieś
>> nowe cholerstwo wymyślili. Mimo ustawień HTB zapycha się łącze i
>> chyba chodzi tu wyjściowy interfejs. Może żucicie jakieś nazwy bo
>> przed chwilą zaczeli mi zajeżdżać sieć :(
>
>
> zamiast laty string polecam:
> http://sourceforge.net/projects/iptables-p2p
>
>
juz ściągnołem :) brzmi obiecująco tylko nie bardzo rozumiem proces
instalacji, możesz mnie naprowadzić ?
Received on Tue Dec 7 10:27:02 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014