[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Vmware

From: andrzej <aspercz_malpka_max.wsm.wielun.pl>
Date: Thu Dec 02 2004 - 08:46:26 CET

Witam.
Mam Vnware - 4.5.1 i Slacka 10.0. Przy kompilowaniu modułów instalacja zostaje
przerwana i są pokazane nastepujące komunikaty.

Using standalone build system.
make: Entering directory `/tmp/vmware-config1/vmnet-only'
bridge.c: In function `VNetBridgeReceiveFromVNet':
bridge.c:346: error: structure has no member named `sk_wmem_alloc'
make: *** [bridge.o] Błąd 1
make: Leaving directory `/tmp/vmware-config1/vmnet-only'
Unable to build the vmnet module.
For more information on how to troubleshoot module-related problems, please
visit our Web site at "http://www.vmware.com/download/modules/modules.html"
and
"http://www.vmware.com/support/reference/linux/prebuilt_modules_linux.html".
Execution aborted.

W sieci nic nie umiałem znaleźć na powyższy temat.
Proszę o odpowiedź.

-- 
-----------------------------
Andrzej Sperczyński
http://aspercz.wsm.wielun.pl 
Received on Thu Dec 2 07:48:26 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014