[ SlackList ] [ WkikiSlack ]




htb pytanie

From: robert lipiński <freeman15_malpka_wp.pl>
Date: Wed Dec 01 2004 - 16:56:24 CET

mam pytanie jakie minimalne wymagania musi spełniac komp na
routerek z postawionym HTM 16 klientami i łączu DSL 1MBIT ?
Lpiński Robert Zamość Polska

----------------------------------------------------
Jaki powinien byc Twój partner?
Czy jesteś szczęśliwa/y w miłości?
Porozmawiaj z wróżką!
http://klik.wp.pl/?adr=http%3A%2F%2Fhoroskop.wp.pl%2Fwrozkilista.html%3Fkat%3D31594&sid=278
Received on Wed Dec 1 16:57:08 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014