[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
podglad dzierzawy adresu

From: <fordeb_malpka_o2.pl>
Date: Mon Nov 29 2004 - 22:00:02 CET

w jaki sposob mozna zobaczyc ktory uzytkownik jaki adres dzierzawi z
serwera dhcp w danej chwili ?
Received on Mon Nov 29 22:00:48 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014