[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
UDP

From: SzAmO <szamo_malpka_pf.pl>
Date: Mon Nov 22 2004 - 00:33:59 CET

Powiedzcie mi czy normalne jest cos takiego:

01:29:39.933614 IP 192.168.1.81.137 > 192.168.1.255.137: NBT UDP
PACKET(137): QUERY; REQUEST; BROADCAST

broadcasty UDP na porty 137 i 138
1000 takich pakietow na sekunde???

normalne zachowanie WINDY czy jakis wirus?

SzAmO

-- 
born to be root..
Received on Tue Nov 23 10:59:29 2004
This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014