[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
prędkości DSL

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Thu Nov 18 2004 - 16:55:02 CET

Witam. Od pewnego czasu widzę że na DSL-ach w tpsa są dużo większe
prędkości niż deklarowane przez "firmę" . Chciałem zapytać was czy macie
takie same obserwacje. Pytanie drugie, jak wykorzystać tą niewątpliwie
dobroć, chodzi oczywiście o HTB które ma np ustawioną maksymalną
prędkość na 1MB a można by ustawić 1,5 MB . Kłopot w tym że te wyższe
prędkości nie są na stałę i HTB mogło by sfiksować :) Da się jakoś
dynamicznie może ?
Received on Tue Nov 23 10:57:03 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014