[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
djbdns

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Sun Nov 14 2004 - 20:17:54 CET

Witam. Czy ktoś z was ma jakieś doświadczenia z DJBDNS ? bo walczę już
trzeci dzień i nie chce działać :(
Received on Sun Nov 14 20:18:38 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014