[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: qmail+rblsmtpd

From: <mikie-sub_malpka_mikie.one.pl>
Date: Thu Nov 04 2004 - 10:24:28 CET

> ok . wiem że nie należy stosować zbyt wielu adresów bo bardzo obciąża
> to łącze, możesz się podzielić doświadczeniami ? może prześlij konfa. A
> cha czy nie potrzebna jest żadna łata ?

Hmm.. Potrzebujesz rblsmtpd który znajduje się w pakiecie ucspi autorstwa
Bernsteina. Znajdziesz go na stronie qmaila wraz z opisem jak go
zainstalować. Dodatkowe opcje dla rbla przy starcie qmail-smtpd:

tcpserver -H -R -x /vpopmail/etc/tcp.smtp.cdb \
-u `id -u vpopmailuser` -g `id -g vpopmailgroup` -K /var/run/qL_smtpd.pid
0 25 \
/usr/local/bin/rblsmtpd -r bl.spamcop.net -r relays.ordb.org -r
rbl-plus.mail-abuse.org -r list.dsbl.org -r sbl.spamhaus.org \
/var/qmail/bin/qmail-smtpd /vpopmail/bin/vchkpw /bin/true 2>&1 |
/var/qmail/bin/splogger qmail-smtpd &

Ja dodatkowo jeszcze potrzebowalem ucspi-tcp-0.xx-ssl-pidfile-errno.patch.

Enjoy

Michał Piłat
Received on Thu Nov 4 10:24:36 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014