[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: baza ripe.net

From: Tomasz Tomach <admin_malpka_lmr.pl>
Date: Fri Oct 22 2004 - 13:29:00 CEST

kolego sympatyczny
zobacz sobie do mojego configa na
www.fl3xy.pl/pub/linux/

a mianowicie :

# Najpierw podstawowe ustaniea serwera :)
ServerName "flexy.org FTP serwer"
ServerType standalone
ServerAdmin admin@lmr.pl
DefaultServer on
DeferWelcome on

Port 21
Umask 022
TimeoutLogin 120
TimeoutIdle 600
TimeoutNoTransfer 900
TimeoutStalled 3600
User nobody
Group nogroup
UseReverseDNS on
TransferLog /var/log/proftpd/xferlog.legacy

# Logi
LogFormat default "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"
LogFormat auth "%v [%P] %h %t \"%r\" %s"
LogFormat write "%h %l %u %t \"%r\" %s %b"

# Ustawienia Globalne
<Global>
DisplayLogin /home/ftp/.welcome.msg
#DisplayFirstChdir readme
MaxClients 10
AllowOverwrite yes
IdentLookups off
ExtendedLog /var/log/proftpd/access.log WRITE,READ write
ExtendedLog /var/log/proftpd/auth.log AUTH auth
#ExtendedLog /var/log/proftpd/paranoid.log ALL default
</Global>
# Ustawienia dla usera Anonymous
# Anonymous

<Anonymous /home/ftp/>
User ftpuser
Group users
DisplayLogin .welcome.msg
UserAlias anonymous ftpuser
AnonRequirePassword off
RequireValidShell off

# Ratio
Ratios on
GroupRatio users 0 0 5 5000
AnonRatio <EMAIL: PROTECTED> 0 0 5 5000
UserRatio * 0 0 5 5000
ByteRatioErrMsg "This file is big, you know....Upload some"

<Limit LOGIN>
    AllowAll
</Limit>

# Limit Polaczen na usera Anonymous
MaxClients 5 "Sorry, mamy komplet - sprobuj pozniej "

# Zakaz zapisu w kazdym katalogu
<Limit WRITE>
    DenyAll
</Limit>

# Ustawienia dla katalogu upload/
<Directory upload/*>

# Zakaz czytania zawartosci katalogu
<Limit READ>
    DenyAll
</Limit>

# Zakaz tworzenia katalogow
<Limit MKD>
    AllowAll
</Limit>

# Zakaz kasowania
<Limit DELE>
    DenyAll
</Limit>

# Zakaz sciagania
<Limit RETR>
    DenyAll
</Limit>

# Mozliwosc zapisu
<Limit WRITE>
    AllowAll
</Limit>
</Directory>

# Prawa dla katalogu pub
<Directory pub/*>

# Prawa odczytu
<Limit READ>
    AllowAll
</Limit>

# Prawa sciagania
<Limit RETR>
    AllowAll
</Limit>

# Zakaz tworzenia katalogow
<Limit MKD>
    DenyAll
</Limit>

# Zakaz kasowania
<Limit DELE>
    DenyAll
</Limit>

# Zakaz UPLOADU
<Limit STOR>
    DenyAll
</Limit>

# Zakaz zapisu
<Limit WRITE>
    DenyAll
</Limit>
</Directory>

#Koniec sesji Anonymous
</Anonymous>
# The End

----- Original Message -----
From: "Paweł Drost" <as@modrzew.net>
To: "Lista uzytkowników Slackware Linux." <slacklist@olek.waw.pl>
Sent: Friday, October 22, 2004 1:08 PM
Subject: [slacklist] baza ripe.net

> Witam!!!
>
> Czy ma ktoś z Was może doświadczenia z bazą ripe.net? Chodzi mi o
> uaktualnienie danych ???
>
> Pozdrawiam
> Paweł D.
>
>
Received on Fri Oct 22 13:31:19 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014