[ SlackList ] [ WkikiSlack ]
Re: ftp

From: Sławomir Jach <cobico_malpka_lh.pl>
Date: Thu Oct 21 2004 - 21:19:04 CEST

Użytkownik brothaluca napisał:

> Zobacz co jest w logach proftpd.

W logach mam informacje wyłącznie o logowaniach na serwer
Received on Thu Oct 21 21:20:03 2004

This archive was generated by hypermail 2.1.8. Wyprawa Shackleton 2014